Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkande sjukvård ur patientens perspektiv

Jenny Hallgren, filosofie doktor i gerontologi och universitetslektor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde, har forskat på Samverkande sjukvård och upplevelsen hos de patienter som får hjälp genom samverkansuppdrag. En artikel om hennes forskning har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften International Emergency Nursing.

Vi kontaktar Jenny för att gratulera och för att höra hennes tankar om vilken betydelse forskningen har för den fortsatta utvecklingen av samverkan.

Grattis till publiceringen av dina forskningsresultat! Vi som jobbar med samverkansuppdrag förstår ju att samverkansuppdrag är viktiga och gör skillnad. Men varför är det viktigt att forska på det?

- Tack så mycket, jätteroligt att forskningen nu finns publicerad! Det är viktigt att utvärderingar av vårdmodeller och arbetssätt utföras av personer som inte själva arbetar i direkt anslutning till det som ska studeras. Vi som forskar använder dessutom vetenskapliga metoder för att ytterligare förstärka objektivitet i det vi studerar. Man kan ha många åsikter om modellen med samverkansuppdrag, men det är viktigt att också få ett vetenskapligt perspektiv, vilket vi nu har fått genom forskning av vad personer som själva fått insatser från Samverkande sjukvård upplever om modellen.

Tror du, utifrån din forskning, att det här är en modell som bör och kan implementeras i andra delar av Sverige?

- Utifrån resultaten från denna studie framkommer att kommuninvånarna själva tycker att detta är något som borde finnas i övriga delar av landet, och det är en uppfattning som även jag delar. Att utnyttja samhällets resurser på detta sätt upplevs fantastiskt. Modellen kan säkert behöva modifieras för att passa för de olika förutsättningar som finns i respektive region, men att samverka över huvudmannagränser borde vara något att efterlikna i fler delar av landet.

Finns behov av utökad forskning på området tycker du och vilka aspekter skulle du (eller någon annan) gärna forska vidare på?

- Forskning om hur personalen som arbetar med Samverkande sjukvård upplever arbetssättet är viktig kunskap att addera till det vi redan vet, och är faktiskt något som jag just nu samlar in data om och analyserar. Vi skulle också vilja veta mer om och analysera de specifika uppdragen i detalj, exempelvis när på dygnet behovet är som störst och vid vilka situationer som ett besök i hemmet kan undvika besök på akutmottagningar och/eller i primärvård. Detta skulle kunna ge viktig information till vårdgivare på respektive vårdinrättningar. Denna forskning är också något vi analyser just nu och hoppas kunna få resultat från inom kort.

 

Forskningsartikeln i korthet:

  • Kommuninvånare anser att Samverkande sjukvård leder till snabbare vård
  • Kontinuiteten av vårdgivare är mindre viktig än tid till vård i akuta situationer
  • Hembesök via samverkansuppdrag är mycket uppskattat
  • Samverkande sjukvård är ett bra exempel på personcentrerad vård

 

Länk till publicerad artikel i International Emergency Nursing

Länk till översatt nedkortad version av artikeln


Senast uppdaterad: 2022-01-21 13:07