Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Mobila vårdteam ökar närheten till vården i Uddevalla

Mobila vårdteamet i Uddevalla

Helene Larsson och Åsa Ek Torgilsman arbetar som mobila sjuksköterskor i Uddevalla. Efter sommaren kommer deras team att förstärkas med hembesöksläkare och fysioterapeut.

Från i höst kan invånare i Uddevalla kommun med stort vårdbehov få vård i hemmet av ett mobilt vårdteam, bland annat bestående av läkare och sjuksköterska. Projektet ingår i Samverkande sjukvård och finansieras av Västra Götalandsregionen.

- Det finns idag patienter som hamnar mellan stolarna, patienter med stort vårdbehov som besöker många olika vårdinrättningar. Ett mobilt vårdteam som kan göra hembesök hos denna patientgrupp kommer att öka tryggheten och närheten till vården, säger Håkan Sundberg, hälso- och sjukvårdschef för HSNK, Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Uddevalla.

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse fattade på sitt senaste möte beslut om ekonomiskt stöd till ett mobilt vårdteam i Uddevalla. Teamet kommer att bestå av läkare, sjuksköterska och fysioterapeut, den yrkesgrupp som tidigare kallades sjukgymnast. Finansiering sker via det särskilda anslaget för utveckling av närsjukvård. Drygt 3,1 miljoner kronor får det mobila vårdteamet i Uddevalla och pengarna ska bekosta två läkartjänster samt en projektledartjänst.

Del av Samverkande sjukvård

Det mobila vårdteamet i Uddevalla är en del av Samverkande sjukvård där de flesta kommunerna i Bohuslän och Dalsland ingår, tillsammans med NU-sjukvården, 1177 och vårdcentralerna. 

- Samverkande sjukvård handlar om att skapa gränsöverskridande vård mellan vårdgivare och fokusera på patientens behov istället för på hur vårdorganisationerna är konstruerade. Nu startar vi Samverkande sjukvård i Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg och då behöver vi anpassa modellen för att passa även i tätbebyggda områden. Även om vårdcentralerna är fler i detta område har varje enskild vårdcentral svårt att snabbt kunna mobilisera sina vårdresurser för att göra hembesök. Samtidigt finns här ett stort antal invånare med ett ökande vårdbehov, säger Amira Donlagic, utvecklingsledare för Samverkande sjukvård.

- Det mobila vårdteamet skapas gemensamt av vårdcentralerna i Uddevalla, NU-sjukvården och Uddevalla kommun. Tillsammans har vi en bred kompetens och möjlighet att göra stor skillnad för de invånare med stort vårdbehov som plötsligt försämras och är i behov av snabb läkarbedömning i hemmet.

Utökning till Trollhättan och Vänersborg

Tanken är att mobila vårdteam ska startas även i Trollhättan och Vänersborg om det fungerar bra i Uddevalla. Att Samverkande sjukvård väljer att starta i Uddevalla först är inte en tillfällighet. Idag finns det mobila sjuksköterskor i kommunen som gör hembesök hos patienter. De mobila sjuksköterskorna finansieras av vårdcentralerna i Uddevalla och de besöker patienter som inte är inskrivna i den kommunala hemsjukvården.

- Vi bygger vidare på det team som redan finns, men utökar det med hembesöksläkare och fysioterapeut och breddar målgruppen, säger Bo Lundgren, socialchef i Uddevalla kommun.

-Det kommer att göra stor skillnad för de kommuninvånare som ofta har kontakt med sjukvården. Genom det mobila vårdteamet blir vården mer tillgänglig för dem och de får bättre kontinuitet i sina vårdkontakter vilket ger högre kvalitet och större trygghet.

Rekrytering till läkartjänsterna i mobila vårdteamet pågår nu och man räknar med att teamet ska kunna börja med hembesök efter sommaren.


Senast uppdaterad: 2018-04-18 08:48