Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkansuppdrag

Hjärt och lungräddning på man

Den gemensamma samverkansmodellen består av fyra olika uppdragsformer. Vilken form som väljs beror på vårdbehov, plats och tidpunkt när behovet uppstår samt vilka resurser som finns tillgängliga just då. En viktig del av samverkan är att kunna be varandra om hjälp och att ha en nära dialog. Samverkande sjukvård bygger på goda relationer mellan våra samverkansparter.

1177-uppdrag

Patienter ringer in till 1177 för rådgivning. I vissa fall har patienten mycket svårt att ta sig till en vårdcentral eller jourcentral för bedömning eller hjälp. Då har sjuksköterskan på 1177 möjlighet att be en sjuksköterska från ambulans eller den kommunal primärvård om hjälp. Bedömning och/eller åtgärd sker då hos patienten i hemmet.

IVPA-uppdrag

Vid akut sjukdomstillstånd hos en patient där kommunens sjuksköterska beräknas  ha möjlighet att komma fram före ambulansen larmas både ambulans och kommunal sjuksköterska till patienten. Samverkande sjukvård har utbildat sjuksköterskor i den kommunala primärvården för att kunna ta hand om patienterna I Väntan På Ambulans (IVPA) och försett dem med den utrustning som behövs för att ta hand om patienten.

Assistansuppdrag

Sjuksköterskor inom de olika vårdorganisationerna kan be varandra om hjälp med bedömningar och åtgärder. Personal inom hemtjänst/trygghetslarm kan också be sjuksköterskor inom den kommunal primärvården om hjälp för bedömning och åtgärd även hos patienter som inte är inskrivna i kommunal primärvård.  

MÄVA-direkt

Patienter som är 75 år eller äldre, som har flera olika kroniska medicinska diagnoser och som ofta är i behov av sjukhusvård kan bedömas få bättre och snabbare vård på MÄVA (medicinsk äldrevårdsavdelning) än om patienten först hade sökt på akutmottagningen, NU-sjukvården. Sjuksköterska i ambulans eller läkare på vårdcentral kan då komma överens med avdelningen om direktinläggning på MÄVA. 


Senast uppdaterad: 2024-04-22 11:09