Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildning

Samverkande sjukvård har utsett coacher med särskilt ansvar för Samverkande sjukvårds frågor i de olika verksamheterna. Coacherna samordnar utbildning för nyanställd personal soch fortbildning för befintlig personal.

Grunderna inom Samverkande sjukvård är de fyra uppdragsformern 1177-uppdrag, Assitansuppdrag, IVPA-uppdrag och MÄVA-direkt. Coacherna ansvarar för att nya medarbetare känner till uppdragsformerna och vad de innebär för den egna verksamheten. Coacherna ser också till att nya medarbetare får information om praktiska frågor som hur statistikblanketten blankett B fylls i, var man hittar kontaktuppgifter till andra verksamheter samt interna rutiner och riktlinjer på den egna arbetsplatsen.

När arbetsuppgifter förändras och nya tillkommer behövs också ny kunskap. En viktig del av Samverkande sjukvårds verksamhet är att underlätta för medarbetarna att tillskansa sig rätt kompetens. Kunskap behöver också underhållas och det är därför viktigt att repetera viss utbildning. Samverkande sjukvård har tagit fram en ny utbildningsstrategi som bygger på att varje kommun har tillgång till egna RETTS-ansvariga och D-HLR-instruktörer som kan utbilda nya medarbetare samt hålla repetionsutbildningar och uppdatera befintlig personal. Coacherna i varje verksamhet ansvarar för att nya medarbetare får kunskap och kännedom om grunderna inom Samverkande sjukvård. Samverkande sjukvård arrangerar utbildning i behandlingsriktlinjerna fyra gånger per år dit nya medarbetare kan anmälas. Instruktör från ambulansverksamheten håller utbildningen i behandlingsriktlinjerna.

En av grundstenarna för samverkan är förståelse för och viss kännedom om varandras verksamheter. Därför startar Samverkande sjukvård under 2017 igång ett auskultationsprogram som ska ge möjlighet för medarbetare i olika verksamheter att auskultera hos varandra.

Införande av ny utbildningsstrategi steg 1 hösten 2016


Senast uppdaterad: 2020-09-10 09:47