Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SBAR

SBAR är en modell för att kommunicera strukturerat i vården. SBAR står för Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation. Om vårdpersonal använder strukturen SBAR vid rapportering minskar riskerna för att information glöms bort eller misstolkas, därmed minskar också risken för vårdskador.

Därför är det viktigt att alltid använda sig av SBAR när samverkansuppdrag rapporteras mellan olika vårdgivare. Här i vänsterkanten finns ett utbildningsmaterial i SBAR som alla verksamheter kan använda vid utbildning och övning i SBAR. Utbildningsmaterialet är en Powerpoint som kan anpassas utifrån behov i verksamheten. Du finner även en film med beskrivande exempel i vänstermenyn. Filmen beskriver överrapportering vid icke akut situation först utan SBAR-strukturen och sedan med SBAR för att tydliggöra skillnaden.

Samverkande sjukvårds SBAR-kort går att beställa här:
Samverkande sjukvårds beställning och felanmälan

Vill du ha mer information om SBAR?
- På SKR:s webbsida finns även en nationell version av SBAR-kort, utbildningsmaterial och en kortfilm om SBAR:
https://skr.se/halsasjukvard/patientsakerhet/sbarstruktureradkommunikation.748.html

- På vårdhandbokens webbsida finns också information om SBAR:
https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/samverkan-och-kommunikation/teamarbete-och-kommunikation/situation-bakgrund-aktuell-bedomning-rekommendation---sbar/

 

 


Senast uppdaterad: 2019-04-17 14:30