Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkande sjukvård stöttar pilotprojekt med digitala vårdmöten

Lars Scheutz, distriktsläkare, och Elin Hansson, vårdcentralschef på Närhälsan Lysekils vårdcentral ser fram emot att börja med digitala ronder i Lysekil.

Att möta sin doktor digitalt blir allt vanligare. Via en smartphone eller dator kan man snabbt komma i kontakt med en läkare för sina besvär. Men för alla är ny teknik inte lika enkel och tillgänglig. Patienter inskrivna i hemsjukvård har inte alltid möjlighet att identifiera sig via mobilt bank-id eller tillgång till smartphone eller dator. Därför kan den stora nyttan av nya tekniska lösningar inom vården inte alltid nå denna patientgrupp. Dessa patienter har dessutom ett kontinuerligt vårdbehov och det viktigaste för dem är inte alltid att få träffa en läkare snabbt utan snarare att få träffa just sin läkare som känner till deras sjukdomshistoria och vårdplanering.

Nu drar hemsjukvården i Lysekil och Närhälsan Lysekil vårdcentral nytta av ny teknik i ett projekt för att förbättra tillgängligheten till läkare för sina hemsjukvårdspatienter. Tillsammans med sjuksköterska ska hemsjukvårdspatienter få möjlighet att träffa sin doktor i ett videosamtal. Framöver kommer även anhöriga att kunna bjudas in att delta i videosamtalet.

”Jag hoppas att vi genom att erbjuda digitala vårdmöten kan öka vår tillgänglighet”, säger Elin Hansson, vårdcentralchef på Närhälsan Lysekil vårdcentral.

Precis som tidigare kommer vårdcentralsläkaren att göra fysiska hembesök hos sina hemsjukvårdspatienter. Men vid vissa tillfällen när patienter behöver träffa sin läkare behöver besöket inte vara fysiskt – det kan till exempel handla om en uppföljning av medicinjustering eller en sårbehandling. Videosamtalet ger en visuell kontakt mellan läkare och patient vilket innebär en kvalitetshöjning av ett vanligt telefonsamtal.

”Genom digitala vårdmöten får patienten en mer personcentrerad vård där hen kan föra sin egen talan och ses som en viktig samarbetspartner i sin vård och behandling”, säger Anette Helander som är enhetschef för hemsjukvården i Lysekil.

Hemsjukvården och Närhälsan Lysekil vårdcentral genomför tillsammans satsningen på digitala vårdmöten med stöttning av Samverkande sjukvård, Västra Götalandsregionen, Närhälsan Online och Visiba Care, företaget bakom den plattform som används för digitala vårdmöten i Västra Götalandsregionen. Planeringen inför projektet har pågått länge och nu närmar sig starten den 20 november!

Genom att sjuksköterskan är med och stöttar hemsjukvårdspatienten i det digitala vårdmötet tas de möjligheter som tekniska hjälpmedel erbjuder till vara, även för patienter som kanske inte kunnat nyttja det på egen hand. På så sätt bidrar digitala vårdmöten i Lysekil till en mer jämlik vård!


Senast uppdaterad: 2019-11-19 15:17