Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Besök i Ängelholm gav inspiration till Samverkande sjukvårds mobila vårdteam

Mobila vårdteamet

Åsa Torgilsman, Helene Larsson och Annika Svensson som alla arbetar i det mobila vårdteam som idag finns i Uddevalla och som ska utökas efter sommaren tyckte att besöket i Ängelholm var mycket givande.

Man behöver inte uppfinna det som redan är uppfunnet. I Ängelholm har sjukhuset, kommunala hälso- och sjukvården och primärvården gått samman och bildat två mobila team. Eftersom Samverkande sjukvård står i begrepp att starta med mobila vårdteam i Uddevalla besökte delar av Samverkande sjukvårds arbetsgrupp Ängelholm i början av maj för att få höra mer om deras team.

När projektet Hälsostaden Ängelholm bildades hade man tre huvudmål:

  • Öka tillgängligheten till Ängelholms sjukhus, sju kommuner, 140 000 invånare
  • Vård och omsorg på rätt nivå
  • Förbättra samarbetet mellan primärvård, sjukhus och kommun

Idag ligger de i topp när det gäller väntetid på akuten. När det gäller antal väntande till besök inom 60 dagar har man nästan 100 procents måluppfyllelse. Sjukhuset har bästa tillgänglighet i Skåne och bland de bästa i Sverige. Detta mycket tack vare att sjukhuset nu blivit en attraktiv arbetsplats.

För att kunna erbjuda invånarna vård på rätt vårdnivå bildande man mobila team som besöker patienterna i deras hem. Efter att ha besökt mobila teamet i Skaraborg och Emma-teamet i Skåne startade Ängelholm sitt eget team -  mobila akutteamet. Målgruppen för detta team är sköra äldre över 65 är, inskrivna i kommunala hemsjukvården. Teamet har tillgång till avancerad mobil teknik och kan ta blodprover, EKG, blodgaser mm i patientens hem och göra patientnära analyser. Teamet består av en sjuksköterska från sjukhuset, en sjuksköterska från kommunen samt en specialistutbildad läkare.

Hälsostaden står för utryckningskostnaden samt för alla extra kostnader upp till 5 dagar. Ungefär 660 besök per år har det blivit hittills.  73 procent av dem som besöks skulle lagts in om de kommit till akuten.

Då man såg att man många gånger satte in resurserna för sent och att flera patienter återkom väldigt ofta startades ytterligare ett mobilt team - mobila närsjukvårdsteamet.  Närsjukvårdsteamet jobbar på samma sätt som akuta teamet men har en annan målgrupp. Patienter remitteras till Närsjukvårdsteamet från vårdcentralerna. Läkarna i Närsjukvårdsteamet kan lägga in på vilken avdelning som helst på hela sjukhuset. Sjuksköterskorna i de mobila teamen kan bevilja förstärkt bistånd, även till en patient som inte har insatser sedan tidigare. Det beviljade biståndet gäller med omedelbar verkan.

Vad tar du med dig från det här studiebesöket hos Hälsostaden Ängelholm?

- Jag tar med mig energin från alla positiva människor vi mött. Ingenting är omöjligt. Ibland tar det bara lite längre tid. Man får vända på många stenar och inte ge sig, säger Åsa Torgilsman, sjuksköterska i mobila vårdteamet i Uddevalla.

- Maria Bladh, verksamhetsutvecklare för Hälsostadens mobila team, sa något mycket klokt som jag tar med mig. Hon sa att det är vi vårdgivare som ska snurra runt patienten. Inte patienten som ska snurra runt oss. Det tycker jag var mycket tänkvärt, säger Annika Svensson, undersköterska i mobila vårdteamen i Uddevalla.

- Hälsostadens projektchef Sergio Garay delade med sig av sitt synsätt när man startar upp nya projekt och arbetssätt. Man behöver inte veta exakt hur vägen ser ut innan man börjar. Det tar jag med mig, säger Helene Larsson, sjuksköterska i mobila vårdteamen i Uddevalla.

 


Senast uppdaterad: 2018-04-18 08:58