Assistansuppdrag

Sjuksköterskor inom de olika vårdorganisationerna kan be varandra om hjälp vid bedömningar, arbetsanhopningar eller där ett par extra händer behövs. Sjuksköterska i ambulans eller sjuksköterska i den kommunala hälso- och sjukvården kan även kontakta VC/JC för konsultation och eventuell tidsbokning om möjligt. VC/JC kan även kontakta sjuksköterska i ambulans eller sjuksköterska i den kommunala hälso- och sjukvården för tex uppföljning av ett tidigare besök. 

Lathund assistansuppdrag mellan ambulans och HSV

Lathund assistansuppdrag till och från Vårdcentral/Jourcentral

Dokumentera i Uppdragsblankett

SBAR

Telefonlista för konsultationsstöd

Rådgivningsstödet 1177 Vårdguiden på telefon

1177 Västra Götalandsregionen 

Länk till FASS

Länk till Vårdhandboken

Senast uppdaterad: 2018-11-27 13:22