MTA

Medicintekniska avelningen finns på både Uddevalla sjukhus och på NÄL och ansvarar för kontroller och underhåll av  MTA-utrustning. All MTA-utrustning har en MTA-etikett  med ett MTA-nummer.

Alla problem med MTA-utrustning anmäls via Samverkande sjukvårds beställning och felanmälan, länk hittar du i vänsterspalten. Kontroller av all utrustning görs på coachträffar av MTA.

Rutin gällande MTA-kontroll av medicinteknisk utrustning


Senast uppdaterad: 2018-04-17 11:44