Auskultationsprogram

För sjuksköterskor och läkare som arbetare i en verksamhet som är med i Samverkande sjukvård. En möjlighet att auskultera inom flera olika områden och lära känna kollegor som arbetar i andra verksamheter.

Vid intresse av att auskultera inom en viss verksamhet, kontakta verksamheten direkt.  Kontakta din närmaste chef om du vill auskultera så får du ett auskultationskort att fylla i.

Medverkande verksamheter

  • Ambulans / Single responder
  • 1177-Vårdguiden på telefon
  • Akuten
  • Hemsjukvård
  • MÄVA
  • SOS-alarm
  • Vårdcentral / Mobil närvård

Telefonlista auskultationsprogrammet


Senast uppdaterad: 2018-03-21 13:47