Avlastande samtal

Förslag till rutiner vid avlastande samtal

Förslag till diskussionpunkter vid framtagande av rutiner vid svåra IVPA-uppdrag