Arbetsgrupp

Samverkande sjukvårds verksamhet bygger på delaktighet och intresse från de medverkande verksamheterna i de olika kommunerna. Vid möten diskuteras samverkansfrågor och erfarenheter över verksamhetsgränserna byts.

Coachgrupp

Hemsjukvård

Annika Ståhl
annika.stahl@ockero.se

Sara Strömbäck
sara.stromback@ockero.se

Lars Janson
lars.jansson@ockero.se

Ambulansen

Ola Alfredsson
ola.alfredsson@vgregion.se

Cecilia Solvestad
Cecilia.solvestad@vgregion.se

Hönö Vårdcentral

Susanne Sjökvist
susanne.sjokvist@honovardcentral.se

Öckerö Vårdcentral

Maria Palm
maria.palm@vgregion.se

Anne-Christin Backlund
anne-christin.backlund@vgregion.se

1177 Göteborg Enhet 1

Karin Morris
karin.morris@vgregion.se

Pia Arnö
pia.arno@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2019-01-22 14:18