Kläder

Kläder till HSV sjuksköterskorna som gör IVPA-uppdrag

När en ny kommun går med i Samverkande sjukvård får kommunen jackor och överdragsbyxor som en del i utrustningen. 

Kläderna är mycket hållbara och av hög kvalitet. Det finns ingen anledning att byta ut dem vid vissa tidsintervaller annat än då de är utslitna eller trasiga. Enhetschefen för berörd hemsjukvårdsgrupp avgör om kläderna är i behov av utbyte. 

Länk till beställning av nya kläder

Ange om det är jacka eller byxor som ska beställas samt storlek och leveransadress


Senast uppdaterad: 2018-11-26 11:48