Behandlingsriktlinjer

När sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård är ute på IVPA-uppdrag är det delar av ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer som ska följas.

Utbildning i behandlingsriktlinjer hålls av instruktör inom ambulanssjukvården. Samverkande sjukvård arrangerar fyra utbildningstillfällen i behandlingsriktlinjer varje år. Till dessa tillfällen skickar kommunerna sina nyanställda.

Länk till Behandlingsriktlinjer 2018

Uppdaterat 17 maj 2018

 

Kontakt

Johan Andersson
sjuksköterska i ambulans,
instruktör i behandlingsriktlinjer
johan.e.andersson@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-05-28 10:19