Labb

Blodsockermätare

Den labbutrustning som ingår för uppdrag inom Samverkande sjukvård är blodsockermätare. Problem som uppstår med labbutrustning rapporteras via webbformuläret "Samverkande sjukvårds beställning och felanmälan".

Den blodsockermätare som ingår i utrustningen för samverkansuppdrag är Free Style Lite. Blodsockermätare räknas som patientnära utrustning och sköts inte via ambulansens tekniska avdelning/Samverkande sjukvård. Vid problem så beställs en ny på Marknadsplatsen. OBS mätaren går på batteri så testa vid problem först att byta ut batteriet.

Glukosteststickor beställs via Marknadsplatsen.

Var noga med att se att  teststickor och blodsocker apparat är av samma modell, då dom ofta upphandlar nya blodsockerapparater på Marknadsplatsen.


Senast uppdaterad: 2018-04-17 11:48