Öckerö

Modellen Samverkande sjukvård startade i Fyrbodal, men Öckerö kommun blir den första i Göteborgsområdet att komma igång. Samverkande sjukvård verkar för att invånarna i Öckerö kommun ska få rätt vård på rätt plats och att de samlade sjukvårdsresurserna används för invånarnas bästa.

Länk till SBAR

Behandlingsriktlinjer Samverkande sjukvård 2018

Preparathandbok 

Dokumentera i Uppdragsblankett

Läs mer Sahlgrenska.se


Senast uppdaterad: 2018-11-27 13:54