Medarbetarsidan

Nyhet

Från och med 1 juni 2018 ska 1177-uppdrag till ambulans gå via ambulansbeställningen SvLc. 

Ett Prio 3-ärende skapas utifrån de uppgifter som framkommer vid överrapporteringen. Mer information finns på AMbuAlarms sida för regionala och lokala riktlinjer. En intranätsida som inte går att komma åt från extern enhet. 1177-updrag till hemsjukvård påverkas inte av den nya rutinen. 

Marknadsplatsen 2.0

Införandet av beställnings- och fakturahanteringssystemet 2.0 kommer att ske under första kvartalet 2019.

Anledningen till att datumet har senarelagts är att man har sett behov av ytterligare tester och valideringar för att Marknadsplatsen 2.0 ska kvalitetssäkras. 

Användarna kommer att få tillgång till systemet innan införandet, samt mer tid till förberedelser innan skarpt läge. 


Senast uppdaterad: 2019-03-01 11:08