1177-uppdrag

Patienter ringer in till 1177 Vårdguiden på telefon för rådgivning. I vissa fall har patienten mycket svårt att ta sig till en vårdcentral eller jourcentral för bedömning eller hjälp. Då har sjuksköterskan på 1177 möjlighet att be en sjuksköterska från ambulans eller den kommunala hälso- och sjukvården om hjälp. Bedömning och/eller åtgärd sker då hos patienten i hemmet.

Lathund 1177-uppdrag

Dokumentera i Uppdragsblankett

SBAR

PM för konsultationsstöd 

Rådgivningsstödet 1177 Vårdguiden på telefon

1177 Västra Götalandsregionen

Länk till FASS

Länk till Vårdhandboken