IVPA-uppdrag

Vid akut sjukdomstillstånd hos en patient där kommunens sjuksköterska beräknas ha möjlighet att komma fram före ambulansen larmas både ambulans och kommunal sjuksköterska till patienten.

Lathund IVPA-uppdrag

Behandlingsriktlinjer Samverkande sjukvård 2018

Preparathandbok 

Riktlinjer gällande delegation vid IVPA-uppdrag

Riktlinje för när SOS Alarm ska larma ut kommunsjuksköterskorna på IVPA-uppdrag

Dokumentera i Uppdragsblankett

Telefonlista för konsultationsstöd 

SBAR

Giftinformationscentralen
Länk till FASS
Länk till Vårdhandboken

Senast uppdaterad: 2018-12-11 08:59