IVPA-uppdrag

Vid akut sjukdomstillstånd hos en patient där kommunens sjuksköterska beräknas ha möjlighet att komma fram före ambulansen larmas både ambulans och kommunal sjuksköterska till patienten.

Lathund IVPA-uppdrag

Behandlingsriktlinjer Samverkande sjukvård 2018

Riktlinje för när SOS Alarm ska larma ut kommunsjuksköterskorna på IVPA-uppdrag

Dokumentera i Uppdragsblankett

SBAR

Giftinformationscentralen
Länk till FASS
Länk till Vårdhandboken