Stort anslag till mobil närvård

Vårdsamverkan Fyrbodal beviljas 15 400 000 kronor för utveckling av mobil närvård under 2017. Utvecklingen av den nära vården kommer att ske i samarbete med vårdcentraler, länssjukvård och kommunal hälso- och sjukvård inom vårdsamverkansomårde Fyrbodal. 

Medlen avser utveckling av nära vården för sjuka äldre med sammansatta vårdbehov enligt modellen mobil närvård för Västra Götalandsregionen.

Beviljade medel:

Norra Fyrbodal: 8,8 miljoner kronor Lilla Edet: 0,9 miljoner kronor Uddevalla 4,0 miljoner kronor Orust: 1,6 miljoner kronor.


Senast uppdaterad: 2018-04-18 08:44