Marknadsplatsen 2.0

Införandet av beställnings- och fakturahanteringssystemet 2.0 kommer att ske 25 februari 2019.

Anledningen till att datumet har senarelagts är att man har sett behov av ytterligare tester och valideringar för att Marknadsplatsen 2.0 ska kvalitetssäkras. 

Användarna kommer att få tillgång till systemet innan införandet, samt mer tid till förberedelser innan skarpt läge. 


Senast uppdaterad: 2018-11-26 10:37