Kontakt

Maria Klingberg
Projektledare Samverkande sjukvård
maria.e.klingberg@vgregion.se
Tel: 010-435 10 16
Marcus Lawson
Teknisk support Samverkande sjukvård
marcus.lawson@vgregion.se
Tel: 0104351018 vardagar 7-16,  övrig tid gällande
tekniska problem med IVPA kontakta AiB
(Ambulanschef i Beredskap) via minical 0746366999
 

Fredrik Roskvist
Teknikchef i Ambulansverksamheten
fredrik.roskvist@vgregion.se
Tel: 010-435 10 12

Maria Karlsson
Vårdutvecklare Samverkande sjukvård
maria.lena.karlsson@vgregion.se
Tel: 010-4351026

 

Joakim Söderberg
Ambulansöverläkare Nu-sjukvården VGR
joakim.soderberg@vgregion.se
Tel: 010-4351014

 

Emma Lind
Kommunikatör Samverkande sjukvård
emma.j.lind@vgregion.se
Tel: 010-4351028

 

Helene Larsson
Projektledare Uddevalla hybridteam
Utrustning Samverkande sjukvård
helen.ms.larsson@vgregion.se  
Tel: 0104351029


Senast uppdaterad: 2018-11-27 10:39