Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplanen består av ett antal övergripande mål som sammanfattar den verksamhet som kommer att vara i fokus under 2018.

Mål 1: Fler kommuner med

Mål 2: Ökad kännedom

Mål 3: Ökad delaktighet

Mål 4: Rätt kompetens och utrustning

Mål 5: Relevant uppföljning och utvärdering

Mål 6: Utveckla uppdragsformer

Mål 7: Öka användningen av mobil telemedicin


Senast uppdaterad: 2018-03-21 10:20