Scenarioövningar

IVPA-uppdrag är speciella. Enligt HLR-registret 2016 räddades 1317 personer till livet efter ett plötsligt och oväntat hjärtstopp i Sverige.

För att våra sjuksköterskor som åker på IVPA-larm ska känna sig uppdaterade och trygga arrangerar vi nätverksträffar med scenarioövningar. Vi tränar på att göra akuta bedömningar och att sätta in första åtgärder i väntan på ambulans. Vid senaste tillfället var samtliga kommuner representerade. 


Senast uppdaterad: 2018-09-16 22:40