Broschyr om Samverkande sjukvård

Mer information om Samverkande sjukvård finns i våra broschyrer

Broschyr om Samverkande sjukvård 2018

Broschyr om Samverkande sjukvård 2017

Behöver du mer informationsmaterial om Samverkande sjukvård? Ska du tex som medarbetare prata om Samverkande sjukvård. Kontakta oss så kan vi tex skicka tryckta broschyrer, verksamhetsberättelsen och/eller powerpointmaterial som du kan använda. 


Senast uppdaterad: 2018-06-25 14:25