Forskning

Samverkande sjukvård ingår i studien "Samverkande sjukvård - fördjupning" med syfte att studera hur patienterna upplever samverkansuppdragen. Forskningen leds av lektor Jenny Hallgren, Jönköping University.

Forskningen baseras på

  • kvalitativa intervjustudier
  • patientenkäter
  • statistikblanketter

Jenny Hallgren kommer att intervjua patienter som har fått hjälp genom 1177-uppdrag, IVPA-uppdrag eller MÄVA-uppdrag. Tack vare forskningen kommer vi att veta mer om våra patienters upplevelser och behov samt kunna utveckla samverkansuppdragen till att bli träffsäkrare.

Kontaktuppgifter till Jenny Hallgren.

Fördjupning om projektet

Senast uppdaterad: 2018-04-17 15:07