Forskning

Samverkande sjukvård ingår i studien "Samverkande sjukvård - fördjupning" med syfte att studera hur patienterna upplever samverkansuppdragen. Forskningen leds av lektor Jenny Hallgren, Jönköping University.

Forskningen baseras på

  • kvalitativa intervjustudier
  • patientenkäter
  • statistikblanketter

Jenny Hallgren kommer att intervjua patienter som har fått hjälp genom 1177-uppdrag, IVPA-uppdrag eller MÄVA-uppdrag. Tack vare forskningen kommer vi att veta mer om våra patienters upplevelser och behov samt kunna utveckla samverkansuppdragen till att bli träffsäkrare.

Kontaktuppgifter till Jenny Hallgren.

Fördjupning om projektet