Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fördjupning om projektet

Samverkande sjukvård ingår i studien ”Samverkande sjukvård – fördjupning” med syfte att studera hur patienterna upplever samverkansuppdragen. Forskningen leds av Lektor Jenny Hallgren, Högskolan i Skövde, och baserar sig dels på kvalitativa intervjustudier, patientenkäter samt statistikblanketter som förs ute i verksamheterna.

Vi vill veta vilka patienterna är som får hembesök genom Samverkande sjukvård med avseende på ålder, kön och andra demografiska faktorer. Vi vill också veta hur de upplever vården, hur den motsvarar förväntningar och hur trygg de känner sig med den vård de får.

Jenny Hallgren har intervjuat 15 patienter som har fått hjälp genom 1177-uppdrag, IVPA-uppdrag och assistans-uppdrag. Intervjuerna har analyseras och resultatet kommer att presenteras i vetenskaplig tidskrift och finnas tillgänglig här inom kort.

En patientenkät har också delats ut av ambulans och hemsjukvård till patienter som fått hjälp genom 1177-uppdrag eller assistansuppdrag. Enkäten kommer att användas som underlag i studien men den är i första hand till för Samverkande sjukvårds eget utvecklings- och förbättringsarbete.

Förutom intervjuer och patientenkät genomförs just nu en kvantitativ analys av Samverkande sjukvårds statistik insamlad via blankett B och kommer att presenteras i vetenskaplig tidskrift.

Under hösten 2020 och våren 2021 kommer ytterligare en intervjustudie att genomföras i syfte att efterhöra personalens erfarenheter av att arbeta i de olika samverkansuppdragen. Är du personal som genomför samverkansuppdrag och intresserad av att dela med dig av dina upplevelser, hör av dig till Jenny Hallgren eller Maria Klingberg.

Om du har frågor om studien kan du kontakta:

Maria Klingberg, projektledare Samverkande sjukvård: maria.e.klingberg@vgregion.se, 010-435 10 16

Jenny Hallgren, lektor i omvårdnad, Högskolan i Skövde: jenny.hallgren@his.se, 0500-448474


Senast uppdaterad: 2018-04-17 15:03