Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

För dig som är ny chef

För att samverkan ska fungera är det viktigt att du som chef uppmuntrar medarbetare att använda sig av de möjligheter som finns.

Vad är Samverkande sjukvård?

Ett samarbete mellan primärvård, kommun och sjukhus. De samlade vårdresurserna i ett område ger varandra uppdrag och hjälps åt när det finns möjlighet, och när det är det bästa för patienten.

Om samverkande sjukvård

Det handlar om att ge varandra uppdrag. Den egna verksamheten går alltid före, och det är viktigt att förmedla till medarbetare att man får lov att säga nej till uppdrag om situationen är sådan att det inte går att genomföra. När möjlighet finns är det viktigt att ta uppdraget, på så sätt hjälps vi åt för patientens bästa.

Många verksamheter kan ge uppdrag, men det är bara sjuksköterskor i ambulans och hemsjukvård som kan utföra uppdrag. Uppdragsgivare kan vara hemsjukvård, ambulanssjukvård, 1177 vårdguiden på telefon, hemtjänst, vårdcentral/jourcentral, mobila vårdteamet, Närsjukvårdsteamet i Fyrbodal och MÄVA. 

I Strömstad, Tanum, Munkedal, Orust, Sotenäs, Mellerud, Lilla Edet, Åmål, Färgelanda, Dals-Ed, Bengtsfors och Lysekil är IVPA-uppdrag (I Väntan På Ambulans) aktuellt. Några medarbetare kan tycka att det känns osäkert att bära larmtelefon och åka på akuta larm, särskilt om de inte har jobbat med det tidigare. Som chef kan du känna dig trygg med att vi har stort fokus både på utbildning och på utrustning. Vi följer ambulansens behandlingsriktlinjer och ser till att medarbetare får tillfälle att uppdatera sina kunskaper, allt för att de ska känna sig trygga med IVPA-uppdragen.

Vid händelser som påverkar medarbetare finns hjälp till avlastningssamtal.   

För trestadskommunerna (Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan) är inte IVPA-uppdrag aktuellt eftersom sjukhuset finns närmare och ambulansen har kortare framkörningstid i trestadskommunerna.

Grundpelarna 1177-uppdrag, Assistansuppdrag, IVPA-uppdrag och MÄVA-direkt har lathundar för hur uppdragen går till. För många av dokumenten på webben behövs ett lösenord som du får av oss på Samverkande sjukvård.

Vi behöver veta varje gång ett uppdrag har utförts, och vi behöver också veta om någon har behövt säga nej till ett uppdrag. All statistik och underlag för ersättning till utförande vårdenhet går genom Blankett B. Därför är det viktigt att du som chef påminner medarbetarna om att fylla i den så fort de har fått förfrågan om ett uppdrag. 

Varför behövs samverkan?

Hälso-och sjukvården står inför stora utmaningar. Befolkningen blir äldre och med ålder ökar risken för kroniska sjukdomar. Hälso- och sjukvårdens utmaning ligger i att räcka till trots pensionsavgångar, svårigheter att rekrytera sjukvårdspersonal och ett ökat behov av vård. Vi tror att samverkan är en del av lösningen.

Vision

NU-Sjukvården har i uppdrag av Norra hälso- och sjukvårdsnämnden att driva arbetet med Samverkande sjukvård. Samverkande sjukvård är organiserad under ambulansverksamheten och fungerar som en länk mellan olika vårdgivare. Visionen är att patienten ska få vård på rätt vårdnivå, så nära hemmet som möjligt och att resurserna används så smart som möjligt.

Samverkanscoacher

Samverkan bygger på ömsesidigt utbyte och en viktig länk till verksamheterna är våra samverkanscoacher som träffas några gånger om året för diskussion och information.

Referensgrupp

Två gånger om året träffas första linjens chefer i de verksamheter som ingår i Samverkande sjukvård i en referensgrupp.

Hur går det till när man ger eller får ett uppdrag?

Det räcker med ett telefonsamtal. Den som ser en möjlighet att ta hjälp av en kollega i en annan verksamhet letar efter telefonnummer till rätt verksamhet och ställer frågan. Är båda överens om att ett uppdrag ska utföras så är det ett assistansuppdrag.

Överrapportering

För att uppdrag ska ske så säkert och smidigt som möjligt rapporterar vi enligt SBAR. När en patient följer med ambulans eller sjuktransport fylls akutjournal i.

Utrustning

Samverkande sjukvård står för den utrustning som behövs för samverkansuppdragen.


Senast uppdaterad: 2020-03-26 10:18