Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

RETTS

Ett triageringsverktyg som används inom prehospital akutsjukvård.

Sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård har fått utbildning i triageringsverktyget RETTS för att kunna påbörja bedömning av en patient i väntan på att ambulansen ska anlända vid IVPA-uppdrag. Även ambulansen använder sig av triageringsverktyget RETTS. Vid triageringen används en akutjournal där viktig information om patienten fylls i, vitala parametrar, kontaktuppgifter till den sjuksköterska som gjort bedömningen mm.

Den kommunala hälso- och sjukvården har utsett ansvariga för utbildning i  RETTS. Kommunernas RETTS-ansvariga ingår i ett gemensamt nätverk som träffas en gång per år för informationsutbyte och scenarioövningar.

De RETTS-ansvarigas viktigaste uppgift är att visa kollegorna hur en akutjournal fylls i, vilka fält som är viktiga. Själva RETTS-triageringen med ESS-koder är sekundär i ett så akut läge som det är vid ett IVPA-uppdrag. Det viktiga är att information om patienten, vitalparametrar och kontaktuppgifter till den bedömande sjuksköterskan fylls i.

En akutjournal kan med fördel fyllas i även vid de tillfällen då en ambulans eller sjuktransport tillkallas för en av hemsjukvårdens egna patienter. På så vis följer informationen med patienten från hemsjukvården, via ambulansen eller sjuktransporten och till akuten.


Senast uppdaterad: 2019-04-17 14:20