Telemedicin

Surfplattan gör patienten delaktig i vården

I Västra Götalandsregionen testas mobil videoteknik i patienternas hemmiljö inom ramarna för projektet Samverkande sjukvård. På äldreboendet i Rotviksbro strax utanför Uddevalla pågår ett pilotprojekt där digital videoteknik testas i vårdens tjänst. Istället för att sjuksköterskan på äldreboendet ringer till distriktsläkaren två mil bort på Närhälsan Herrestad Vårdcentral då hon behöver läkarkonsultation så kopplar hon upp sig via en surfplatta. På så vis kan sjuksköterska, läkare och patient samtala tillsammans.

Genom videotekniken får läkaren nya möjligheter att göra sin bedömning. Videosamtalen ska inte ersätta hembesök utan videosamtalet är istället för ett telefonsamtal. Istället för att läkaren och sjuksköterskan pratar om patienten deltar patienten också i samtalet.

Ytterligare ett pilotprojekt med surfplattor planeras under hösten. Den här gången är det ambulanser i Strömstad och Tanum som utrustas med surfplattor. På MÄVA, NU-sjukvårdens medicinska äldrevårdsavdelning, kan patienter äldre än 75 år med en eller flera kroniska sjukdomar och stort vårdbehov direktinläggas utan att behöva passera akutmottagningen. Då en patient hämtas med ambulans kan ambulanssjuksköterskan kontakta MÄVA för att se om direktinläggning är möjlig. Det är viktigt att rätt patienter kommer till MÄVA och att de inte är i behov av annan specialistvård än den som kan ges på MÄVA. I och med att ambulanserna utrustas med surfplattor kan samtalet med MÄVA kompletteras med bilder och läkare på MÄVA får möjlighet att själv se patienten och ställa frågor om tillståndet direkt till patienten. 


Om piloten med surfplattor i ambulanserna faller väl ut kommer alla bilar att utrustas med plattor. Funderingar finns även på att införa surfplattor på NU-sjukvårdens akutmottagning, men det ligger på framtiden.

Under våren 2015 planerar en vårdcentral i Munkedal att starta upp med telemedicin.uiqt|wB&uizqi5m5stqvojmzoH%vozmoqwv5{muizqi5m5stqvojmzoH%vozmoqwv5{m