Single responder

En single responder omfattar en utryckningsenhet bestående av en utryckningsregistrerad personbil utrustad med siren, blåljus, RAKEL kommunikation, kartnavigator och fordonsdator för statussignering. Den medicinska utrustningen är identisk med den utrustning som en akutambulans har med undantag för bår och viss fixationsutrustning. Sjuksköterskan förfogar över samma akutläkemedel som finns disponibla i akutambulanserna och har samma befogenheter och generella direktiv som övrig ambulanspersonal.

Bilen är bemannad med en erfaren sjuksköteska som fungerar som både förare av bilen och vårdgivare till patient. Till skillnad mot en ambulans fraktar aldrig single respondern några patienter. Detta gör att den alltid finns kvar i området. Vid akuta olyckor kan single respondern vara den som anländer först till olycksplatsen och i de fallen vidtar de första åtgärderna i väntan på att en traditionell ambulans anländer.

SOS Alarm larmar ut single respondern samtidigt som en vanlig ambulans larmas ut, men single respondern har i de flesta fall närmare till patienten och är den som kommer fram först.

Idag finns single responder:

  • Lilla Edet (Lilla Edets kommun)
  • Färgelanda (Färgelanda kommun)
  • Åmål (Dalslandskommunerna)
  • Munkedal (Bohuskusten)

Single respondern i Dalsland startade i Samverkande sjukvårds regi men är nu en del av den ordinarie ambulansverksamheten. Samtliga single respondrar har möjlighet att göra samverkansuppdrag så som 1177-uppdrag och assistansuppdrag till samverkande vårdorganisationer.

 

Samverkande sjukvård

Samverkande sjukvård har startats för att skapa en snabbare, tryggare och säkrare hälso- och sjukvård i Fyrbodal. Denna samverkansmodell innebär att vi tillsammans tillvaratar de samlade sjukvårdsresurserna på effektivaste sätt och erbjuder rätt vård på rätt plats så nära patientens hem som möjligt.

Alla invånare ska känna att de har tillgång till snabb, trygg och säker vård oavsett var de bor.

uiqt|wB&uizqi5m5stqvojmzoH%vozmoqwv5{muizqi5m5stqvojmzoH%vozmoqwv5{m