Ambulant triagering

Vår befolkning uppnår en allt högre ålder och med detta följer ett ökat behov av en riktad vård som möter de äldres behov. Ett stort antal äldre vårdas varje år på sjukhus för diagnoser som skulle kunna hanteras i öppenvården. Multisjuklighet är en av de största riskfaktorerna för onödig slutenvård . Att som gammal och skör förflyttas till en främmande miljö kan i vissa fall leda till förvirringstillstånd och försämring av medicinskt tillst��nd.

I Halland har man sedan 2012 genom samarbete mellan ambulansverksamheten och primärvården, med hjälp av triagering av äldre patienter, lyckats minska körningar av äldre patienter till akuten från 86 till 10 procent.

Med detta som bakgrund ville vi  införa ett liknande  arbetssätt som en pilot mellan NU-sjukvårdens ambulansverksamhet och primärvården i Uddevalla kommun för att förbättra omhändertagandet av äldre patienter och  undvika onödiga inläggningar på sjukhus.

Syftet med projektet var att utveckla samverkansformer mellan NU-sjukvårdens ambulansverksamhet och primärvården beträffande patienter, äldre än 75 år, som via larmnummeret 112 beställt ambulans och av ambulanssjukvården triagerats till ambulant vård enligt Retts.

Genom samverkan mellan NU-sjukvårdens ambulansverksamhet och primärvården utarbetades riktlinjer för en arbetsmodell där patienter förs till rätt vårdnivå.

Under våren 2015 utökades pilotprojektet med ambulant triagering till att gälla även Orust kommun. Vid årsskiftet 2016/2017 övergick ambulant triagering från ilotprojekt till en del av ambulansverksamhetens ordinarie arbetssätt.

Samverkande sjukvård

Samverkande sjukvård har startats för att skapa en snabbare, tryggare och säkrare hälso- och sjukvård i Fyrbodal. Denna samverkansmodell innebär att vi tillsammans tillvaratar de samlade sjukvårdsresurserna på effektivaste sätt och erbjuder rätt vård på rätt plats så nära patientens hem som möjligt.

Alla invånare ska känna att de har tillgång till snabb, trygg och säker vård oavsett var de bor.

Kontakt

Webbredaktör
Emma Lind
010-4351028
 

uiqt|wBmuui5r5tqvlH%vozmoqwv5{mmuui5r5tqvlH%vozmoqwv5{muiqt|wB&uizqi5m5stqvojmzoH%vozmoqwv5{muizqi5m5stqvojmzoH%vozmoqwv5{m