Utveckling

Samverkande sjukvård är ett projekt under ständig utveckling. Grunden i projektet är samverkansformerna som verksamheterna gemensamt utarbetat. Ju närmare de olika vårdorganisationerna kommer varandra ju fler samverkansområden och nya vägar till samarbete upptäcks. Behov av gemensamma system som journalverktyg och triageringsverktyg uppdagas och inom ramarna för projektet försöker man tillsammans finna lösningar. Ny teknik utgör också nya möjligheter, något man försöker ta tillvara inom Samverkande sjukvård.

Inom ramarna för Samverkande sjukvård bedrivs flera utvecklingsprojekt bland annat genom utveckling av befintliga samverkansformer till exempel genom att ge hemtjänstpersonal möjlighet att ge uppdrag och införande av ny teknik som till exempel pilotprojekt inom telemedicin och utveckling av gps-positionering av kommunens sjuksköterskor vid IVPA-uppdrag. Läs mer om vad IVPA-uppdrag är för något på sidan om IVPA-uppdrag.

Samverkande sjukvård

Samverkande sjukvård har startats för att skapa en snabbare, tryggare och säkrare hälso- och sjukvård i Fyrbodal. Denna samverkansmodell innebär att vi tillsammans tillvaratar de samlade sjukvårdsresurserna på effektivaste sätt och erbjuder rätt vård på rätt plats så nära patientens hem som möjligt.

Alla invånare ska känna att de har tillgång till snabb, trygg och säker vård oavsett var de bor.

Kontakt

Webbredaktör
Emma Lind
010-4351028
 

uiqt|wBmuui5r5tqvlH%vozmoqwv5{mmuui5r5tqvlH%vozmoqwv5{muiqt|wB&uizqi5m5stqvojmzoH%vozmoqwv5{muizqi5m5stqvojmzoH%vozmoqwv5{m