Mobil närvård i Fyrbodal

Ansökningar för att få regionalt stöd för Mobil närvård för 2017 har gjorts för hela Fyrbodal.

Vårdsamverkan Fyrbodal beviljas 15 400 000 kronor för utveckling av mobil närvård under 2017. Medlen avser utvekling av nära vården för sjuka äldre med sammansatta vårdbehov enligt modellen mobil närvård Västra Götalandsregionen. Utvecklingen av den nära vården kommer att ske i samarbete med vårdcentraler, länssjukvård och kommunal hälso- och sjukvård inom vårdsamverkansomårde Fyrbodal. 

Det mobila vårdteamet i Uddevalla startade i september 2015. I mitten av januari 2017 startade Mobila vårdteamet på Orust och förstärkt hemsjukvårdsläkare har införts i norra Bohuslän, Dalsland och Lilla Edet. Trollhättan och Vänersborg har lämnat in var sin ansökan och har nu också fått beviljade medel. Projektledare är tillsatta.

uiqt|wB&muui5r5tqvlH%vozmoqwv5{mmuui5r5tqvlH%vozmoqwv5{m