Så samverkar vi

Genvägar till en tryggare vård

Den gemensamma samverkansmodellen består av fyra olika uppdragsformer. Vilken form som väljs beror på när, var och vilket vårdbehov som uppstår och vilka resurser som finns tillgängliga för stunden. En viktig del av samverkan är att våra samverkansparter kan be varandra om hjälp och ha en nära dialog med varandra.

Statistik över samverkansuppdrag 2017

Samverkande sjukvård

Samverkande sjukvård har startats för att skapa en snabbare, tryggare och säkrare hälso- och sjukvård i Fyrbodal. Denna samverkansmodell innebär att vi tillsammans tillvaratar de samlade sjukvårdsresurserna på effektivaste sätt och erbjuder rätt vård på rätt plats så nära patientens hem som möjligt.

Alla invånare ska känna att de har tillgång till snabb, trygg och säker vård oavsett var de bor.

Kontakt

Webbredaktör
Emma Lind
010-4351028
 

uiqt|wBmuui5r5tqvlH%vozmoqwv5{mmuui5r5tqvlH%vozmoqwv5{muiqt|wB&uizqi5m5stqvojmzoH%vozmoqwv5{muizqi5m5stqvojmzoH%vozmoqwv5{m