Dokument från inspirationsdagen 

Rapport

I början av 2014 togs en rapport om Samverkande sjukvård fram som beskriver hur projektet startade, hur organisationen ser ut, vilka resultat man nått hittills och lite kort om framtiden för projektet.

Länk till rapporten om Samverkande sjukvård

Presentationer under inspirationsdagen

Här finner du presentationsbilderna som de olika föreläsarna använde sig av under inspirationsdagen.

Hur tankarna på Samverkande sjukvård föddes
Hans Svensson fd områdeschef akutverksamheten i NU-sjukvården och Åsa Martienlle fd områdeschef lokalsjukhusen i NU-sjukvården

Triagering ambulant vård och Telemedicin
Maria Johansson, distriktsläkare Närhälsan Herrestad Vårdcentral och överläkare MÄVA, NU-sjukvårdens medicinska äldrevårdsavdelning

Samverkande sjukvård idag och i framtiden
Amira Donlagic, projektledare Samverkande sjukvård och några av samverkanscoacherna

Presentation av resultaten i rapporten om Samverkande sjukvård
Lars Helldin fd sjukhusdirektör NU-sjukvården

Hälsoekonomiska aspekter av samverkan
Krister Jerbring, hälsoekonomisk rådgivare Västra Götalandsregionen

En beskrivning av det kommungemensamma arbetet med Nationell PatientÖversikt, NPÖ
Karl Fors, Länssamordnare VästKom - Västsvenska kommunalförbundens samorganisation

Införande av NPÖ i Åmål
Annika Brodén, projektledare införande av NPÖ i Åmåls kommun

Frågor till panelen
Panelen bestod av Ann-Sofie Lodin, regiondirektör, Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör, Lars Lindén, förbundsdirektör för Kommunalförbundet Fyrbodal, Eva Brink, universitetslektor i vårdvetenskap och prefekt på Högskolan Väst, Bengt Aldell, distriktsläkare Maria Alberts Vårdcentral, Eva Arrdal, tf sjukhusdirektör NU-sjukvården, samt Patientföreträdare 

Filmer

Under inspirationsdagen visades tre filmer som beskriver Samverakande sjukvårds historia. Det visades även en film om hur mobil videokommunikation kan användas i vården samt en inledande film
Observera att filmerna är i flash-format och det går därför inte att se dem på en iPad eller iPhone.

 Del 1

http://webbvideo.vgregion.se/mediaHome/preview.php?videoid=537325bf16aad

Del 2

http://webbvideo.vgregion.se/mediaHome/preview.php?videoid=53732932a09bf

Del 3

http://webbvideo.vgregion.se/mediaHome/preview.php?videoid=53732aff8522e

 

Film om telemedicin i praktiken

 

Länk till SKL:s film Viktigt när jag blir gammal

https://www.youtube.com/watch?v=QL5lVuvgcuM

 

Utvärdering

Vid inspirationsdagen delades en utvärderingsenkät ut som besökarna hade möjlighet att fylla i under dagen. 91 enkäter lämnades in och många gav tips på vad man hade velat höra mer om och synpunkter på projetket Samverkande sjukvård.

Sammanställning av utvärderingen

 

 

Share

uiqt|wB&uizqi5m5stqvojmzoH%vozmoqwv5{muizqi5m5stqvojmzoH%vozmoqwv5{m