Vi som samverkar

I Samverkande sjukvård ingår den kommunala hälso- och sjukvården, 1177 Vårdguiden, Närhälsans vårdcentraler och privata vårdcentraler, ambulansverksamhet samt MÄVA inom NU-sjukvården.

Samarbetet bedrivs nu i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Åmål, Mellerud, Lilla Edet, Färgelanda, Orust, Dals-Ed och Bengtsfors. I Uddevalla bedrivs samverkan på ett annat sätt, genom det Mobila vårdteamet. Inriktningen är att modeller för samverkan ska införas i hela FyrBoDal.

Samverkande sjukvård

Samverkande sjukvård har startats för att skapa en snabbare, tryggare och säkrare hälso- och sjukvård i Fyrbodal. Denna samverkansmodell innebär att vi tillsammans tillvaratar de samlade sjukvårdsresurserna på effektivaste sätt och erbjuder rätt vård på rätt plats så nära patientens hem som möjligt.

Alla invånare ska känna att de har tillgång till snabb, trygg och säker vård oavsett var de bor.

Kontakt

Webbredaktör
Emma Lind
010-4351028
 

uiqt|wBmuui5r5tqvlH%vozmoqwv5{mmuui5r5tqvlH%vozmoqwv5{muiqt|wB&jw5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mjw5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{m