Om Samverkande sjukvård

Samhällets utveckling gör att vi blir allt äldre samtidigt som vi under längre tid lider av allvarliga sjukdomstillstånd som kräver mer vård. Möjligheterna att behandla olika tillstånd har ökat vilket gör att överlevnaden idag är högre än för ett antal år sedan. Stora omorganisationer har skett inom primärvård och länssjukvård samtidigt som antalet särskilda boenden i kommunerna minskat drastiskt under 2000-talet. Dessa faktorer skapar nya situationer och behov av utveckling av samverkan mellan vårdgivare inom Fyrbodalsområdet för att gemensamt kunna erbjuda invånarna rätt vårdnivå i närområdet. Med detta som bakgrund skapades visionen om Samverkande sjukvård.

Samverkande sjukvård har gått från ett projektarbete 2009 i Strömstad och Tanum till ett etablerat begrepp. Det som många gånger framhålls som utmärkande för projektet är att det är ett verksamhetsnära projekt där avståndet mellan grundtanke och handling är litet. Fokus är på invånarna, att ta tillvara de samlade vårdresurserna på bästa sätt och att ge invånare vård på rätt nivå och i närmsta möjliga närområde.  Det utvidgade samarbetet mellan de olika vårdgivarna ger möjlighet att ge och ta emot hjälp från varandra samtidigt som det skapar förutsättningar för nytänkande och utveckling av framtidens vårdstrukturer.

Vision, mål och syfte

Vision, mål och syfte med Samverkande sjukvård är att tillgodose invånarens behov av god sjukvård, samordna sjukvårdsresurserna som finns i invånarens närområde så att invånaren får

  • Rätt vård på rätt plats
  • Använda de samlade sjukvårdsresurserna för invånarnas bästa
  • Skapa en arena för utveckling och förbättring av samverkan


Uppdraget då Samverkande sjukvård startade som ett projekt i Strömstad och Tanum 2009 var att ta fram förslag till samverkansformer. En arbetsgrupp sattes samman bestående av representanter från den kommunala hälso- och sjukvården, 1177 Vårdguiden, vårdcentraler inom kommunerna samt ambulansverksamheten och MÄVA (Medicinsk äldrevårdsavdelning) inom NU-sjukvården. De samverkansformer man kom överens om var 1177-uppdrag, Assistansuppdrag, IVPA-uppdrag och MÄVA-uppdrag.

Sedan starten har ytterligare kommuner gått med i samverkan; Sotenäs, Munkedal, Mellerud, Åmål, Lilla Edet och Färgelanda. Inledningsvis 2012 ingick även Lysekil och Bengtsfors i projektarbetet med framtagandet av samverkansformer men valde sedan att avvakta med att gå med i Samverkande sjukvård. Samtal kring upplägg och former för samverkan förs även med övriga kommuner i Fyrbodal.

Samverkande sjukvård

Samverkande sjukvård har startats för att skapa en snabbare, tryggare och säkrare hälso- och sjukvård i Fyrbodal. Denna samverkansmodell innebär att vi tillsammans tillvaratar de samlade sjukvårdsresurserna på effektivaste sätt och erbjuder rätt vård på rätt plats så nära patientens hem som möjligt.

Alla invånare ska känna att de har tillgång till snabb, trygg och säker vård oavsett var de bor.

Kontakt

Webbredaktör
Emma Lind
010-4351028
 

Vision, mål och syfte

Vision, mål och syfte med Samverkande sjukvård är att tillgodose invånarens behov av god sjukvård, samordna sjukvårdsresurserna som finns i invånarens närområde så att invånaren får

  • Rätt vård på rätt plats
  • Använda de samlade sjukvårdsresurserna för invånarnas bästa
  • Skapa en arena för utveckling och förbättring av samverkan
uiqt|wBmuui5r5tqvlH%vozmoqwv5{mmuui5r5tqvlH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5m5stqvojmzoH%vozmoqwv5{muizqi5m5stqvojmzoH%vozmoqwv5{m