Snabbare, tryggare, säkrare och närmare

 

Sjuksköterskor samverkar med varandra för att hitta snabbaste, tryggaste, säkraste och närmsta lösningen för patienten.  

 Samverkande sjukvård i verkligheten  Trestadskommunerna med i samverkan  Monika Bondesson om 1177-uppdrag
     
I serien Samverkande sjukvård i verkligheten berättar sjuksköterskor från hemsjukvården, ambulansen, MÄVA (NU-sjukvårdens medicinska äldrevårdsavdelning) och vårdcentraler om hur de genom att samverka med varandra kan ge patienter vård på rätt vårdnivå så nära deras hem som möjligt. Vid årsskiftet anslöt sig Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla till Samverkande sjukvård och ingår nu tillsammans med Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Mellerud, Åmål och Lilla Edet.  För Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla innebär det att de utökat sina uppdrag från 1177 Vårdguiden till att gälla personer från 18 år och under hela dygnet. De olika vårdgivarna inom Samverkande sjukvård ber varandra om hjälp genom att ge uppdrag till varandra. Sjuksköterskor på 1177 Vårdguiden på telefon ger 1177-uppdrag till sjuksköterskor i hemsjukvården och ambulansen. Monika Bondesson är chef för 1177 Vårdguiden i Västragötalandsregionen och berättar här om betydelsen av 1177-uppdrag. 

Tillsammans gör vi skillnad!

 

Samverkande sjukvård har startats för att skapa en snabbare, tryggare och säkrare hälso- och sjukvård i Fyrbodal. Denna samverkansmodell innebär att vi tillsammans tillvaratar de samlade sjukvårdsresurserna på effektivaste sätt och erbjuder rätt vård på rätt plats så nära patientens hem som möjligt. Alla invånare ska känna att de har tillgång till en snabb, trygg och säker vård oavsett var de bor.

Samverkande sjukvård startade som ett pilotprojekt i Strömstad och Tanum 2010 menbedrivs nu även i  Sotenäs, Munkedal, Åmål, Mellerud och Lilla Edet. Projektarbete har påbörjats i Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg och samtal kring upplägg och former förs med flertalet kommuner i Bohuslän och Dalsland då inriktningen är att denna modell ska införas i hela FyrBoDal.

Samarbetet omfattar den kommunala hälso- och sjukvården, vårdcentraler, 1177 Vårdguiden, ambulansverksamheten och MÄVA, NU-sjukvårdens medicinska äldrevårdsavdelning.

 


uiqt|wB&jw5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mjw5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{m