Vårdcentral

Kan ge assistansuppdrag och initiera MÄVA-direkt

Assistansuppdrag kan vårdgivare ge varandra för att fånga upp patienter som riskerar att hamna mellan stolarna. Ett assistansuppdrag är ett uppdrag på sjuksköterskenivå som utförs i patientens hem. Vårdcentral kan ge assistansuppdrag antingen till hemsjukvård eller till ambulans. Vårdcentral kan också initiera direktinläggning på NU-sjukvårdens medicinska äldrevårdsavdelning.

För att underlätta för vårdcentral att ge uppdrag finns exempelfilmer samt mer information i powerpoint.

Powerpoint Samverkansuppdrag från vårdcentral (öppnas i nytt fönster)

Till powerpointen hör även uppdragskort med kriterier och telefonnummer att ha i fickan. 

Uppdragskort kan beställas här

Alla samverkansformer beskrivs mer utförligt i lathundar.

Lathund Assistansuppdrag från Vårdcentral/Jourcentral

Senast uppdaterad: 2018-08-22 13:24