IVPA-uppdrag

Vid akut sjukdomstillstånd hos en patient där kommunens sjuksköterska beräknas  ha möjlighet att komma fram före ambulansen larmas både ambulans och kommunal sjuksköterska till patienten. Samverkande sjukvård har utbildat sjuksköterskor i den kommunala hälso- och sjukvården för att kunna ta hand om patienterna I Väntan På Ambulans (IVPA) och försett dem med den utrustning som behövs för att ta hand om patienten.


Senast uppdaterad: 2018-10-05 13:29