Kommunikation

Den utrustning för kommunikation som ingår för uppdrag inom Samverkande sjukvård är iPad och personsökare. Alla problem med kommunikationsutrustningen anmäls via Samverkande sjukvårds beställning och felanmälan.

OptiRes

I april 2017 infördes larmtelefoner där appen OptiRes är installerad. Under en övergångsperiod hade kommunsjuksköterskorna både larmtelefoner och personsökare men personsökarna har nu helt tagits ur bruk. Genom införandet av OptiRes kan operatören på SOS Alarm se var kommunens sjuksköterskor som bär larmtelefon befinner sig.

Vid frågor som rör OptiRes kontakta marcus.lawson@vgregion.se

Surfplatta

Den surfplatta som används för uppdrag inom Samvekrande sjukvård är iPad.

Vid felanmälan fyll i M-nummer som finns på baksidan av iPaden. Fyll även i serienimmer som du hittar under Inställningar - Allmänt - Om. Om nätteckning saknas ange även ICCID-nummer, 20 siffror. Även ICCID-numret hittar du under Inställningar - Allmänt - Om.

Med hjälp av iPaden kan du med ett enkelt klick komma åt länkar och funktioner som:

- Blankett B

- Felanmälan

- Fass

- Hitta.se

- Kartor

- Medarbetsrsidan

- Vårdhandboken

- 1177 Vårdguiden

Om du har frågor kring inställningar och användande på iPaden så fråga din coach i första hand.


Senast uppdaterad: 2018-04-17 11:49