RETTS

Ett triageringsverktyg som används inom prehospital akutsjukvård.

Den kommunala hälso- och sjukvården har utsett ansvariga för utbildning i  RETTS. Kommunernas RETTS-ansvariga ingår i ett gemensamt nätverk som organiseras av en instruktör inom ambulanssjukvården.

Kontakt

Anna Greby
Sjuksköterska i ambulans, RETTS-instruktör och
samordnare för nätverket för kommunernas
RETTS-ansvariga
anna.greby@vgregion.se

Länk till Predicare
Länk till RETTS

RETTS-ansvariga i kommunerna
PPT-presentation utbildning i RETTS


Senast uppdaterad: 2019-02-13 16:20