Högskoleutbildning

Samverkande sjukvård har varit med och inititerat uppdragsutbildningarna ”Bedömningar av akuta tillstånd hos äldre patienter” 7,5 högskolepoäng och ”Medicinska bedömningar Akutsjukvård”, 7,5 högskolepoäng.

Nu driver Högskolan Väst vidare utbildningen i egen regi. Sök gärna! Akutsjukvård - avancerade medicinska bedömningar, 7,5 HP

I kursen möts sjuksköterskor från olika verksamhetsfält och utbyter kunskap och erfarenheter i syfte att skapa en gemensam kunskapsplattform.

Studietakt: Deltid
Behörighetskrav: Legitimerad sjuksköterska
Sista anmälningsdag: 16 april 2018


Senast uppdaterad: 2018-03-22 10:44