MÄVA-direkt

Patienter som är 75 år eller äldre, som har flera olika kroniska medicinska diagnoser och som ofta är i behov av sjukhusvård kan bedömas få bättre och snabbare vård på MÄVA (medicinsk äldrevårdsavdelning) än om patienten först hade sökt på akutmottagningen, NU-sjukvården. Sjuksköterska på ambulans eller läkare på vårdcentral kommer då överens med sjuksköterska på MÄVA om en direktinläggning.

Lathund MÄVA-direkt

Dokumentera i Blankett B

MÄVA 1

MÄVA 2


Senast uppdaterad: 2018-10-04 08:39