Blankett B

Samverkande sjukvård samlar in statistik om samverkansuppdrag som sker mellan 1177, kommunal hälso- och sjukvård, ambulans, MÄVA (Medicinsk äldrevårdsavdelning), hemtjänst och vårdcentral.

Dokumentation av uppdrag sker i Blankett B av den sjuksköterska som utför uppdraget. Tack vare uppgifterna som samlas in via blanketten kan vi utvärdera de samverkansuppdrag som görs och få en överblick av hur samverkansuppdragen utförs i de olika kommunerna.


Senast uppdaterad: 2018-04-12 15:58