Uppdrag

Genvägar till en tryggare vård

Den gemensamma samverkansmodellen består av fyra olika uppdragsformer. Vilken form som väljs beror på vårdbehov, plats och tidpunkt när behovet uppstår samt vilka resurser som finns tillgängliga just då. En viktig del av samverkan är att kunna be varandra om hjälp och att ha en nära dialog. Samverkande sjukvård bygger på goda relationer mellan våra samverkansparter.

Senast uppdaterad: 2018-08-28 13:54