Referensgrupp

Karin Bemert, Enhetschef Strömstads kommun
Fredrik Karlsson, enhetschef Tanums kommun
Helena Arkemar, Enhetschef Lilla Edets kommun
Elin Råhnängen, Enhetschef Melleruds kommun
Tina Kall, Enhetschef Åmåls kommun
Ingela Edvardsson, Enhetschef Munkedals kommun
Birgitta Cederberg, Enhetschef, Sotenäs kommun
Anneli Karlsson, Enhetschef Orust kommun
Ulla Morsing, Enhetschef Färgelanda kommun
Anette Buhr, Avdelningschef MÄVA Uddevalla sjukhus
Christina Ekeroth, Avdelningschef MÄVA Uddevalla sjukhus
Anti Stridsman, Samordnare Område medicin, NU-sjukvården
Jill Johansson, områdeschef 1177 Vårdguiden/Arbetsgrupp
Monika Olsson, Vårdenhetschef Akuten NÄL
Christel Shemmel, Vårdenhetschef, Akuten NÄL
Catarina Svalbacke, Vårdenhetschef Akuten NÄL
Marianne Laiberg, Planeringsledare Beställarkansli/projektledningsgrupp
Lena Olsson, MAS Strömstads/Tanums kommun/ projektledningsgrupp
Helen Larsson, Samordnare mobila teamet Uddevalla/ projektledningsgrupp
Jonas Blank, Avdelningschef Trestad Öst
Hasse Zetterman, Avdelningschef Trestad Väst
Johan Petersson, Avdelningschef Bohus norr
Magnus Eriksson, Avdelningschef Ambulansen Dalsland
Kristina Ahlström, Avdelningschef Ambulansen Dalsland
Lotta Löfgren, Avdelningschef Bohus Väst
Christina Settung, Vårdutvecklare Ambulanssjukvård
Anders Johansson, Vårdutvecklare/ projektledningsgrupp 
Joakim Söderberg, Ambulansöverläkare/ projektledningsgrupp
Björn Kalin, Verksamhetschef ambulanssjukvården/projektledningsgrupp
Marcus Lawson, IT/Teknik /projektledningsgrupp
Jan-Erik Wounsch, Samordnare
Emma Lind, Kommunikatör 
Maria Klingberg, Projektledare
Maria Karlsson, Vårdutvecklare


Senast uppdaterad: 2018-03-22 11:07