Projektledningsgrupp

Mötestider för 2018:

8 okt
5 nov
3 dec

Maria Klingberg, Projektledare
Anders Johansson, Vårdutvecklare
Joakim Söderberg, Ambulansöverläkare
Björn Kalin, Verksamhetschef Ambulanssjukvården     
Marcus Lawson, IT/Teknik
Jill Johansson, Områdeschef 1177 Vårdguiden, ersättare Kerstin Larsson
Marianne Laiberg, Regionutvecklare, Koncernkontor
Anti Stridsman, Utvecklingsledare NU-sjukvården/ordf  beredningsgrupp Vårdsamverkan FyrBoDal, ersättare chefsjuksköterska NU-sjukvården
Lena Olsson, MAS Strömstads/Tanums kommun, ersättare Pia Settergren MAS Munkedals och Sotenäs kommun
Jan-Erik Wounsch, Samordnare
Emma Lind, Kommunikatör
Helen Larsson, Samordnare Mobilt team Uddevalla
Maria Karlsson, Vårdutvecklare
Anna Ask, Enhetschef hemsjukvården Bengtsfors


Senast uppdaterad: 2018-10-05 10:41