Arbetsgrupper

Samverkande sjukvårds verksamhet bygger på delaktighet och intresse från de medverkande verksamheterna i de olika kommunerna. Vid möten diskuteras samverkansfrågor och erfarenheter över kommun- och verksamhetsgränser byts.


Senast uppdaterad: 2018-03-22 10:53